بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1396/10/20
کل خالص ارزش دارائی ها 4,846,408,256 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,768,592 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,768,592 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,768,592 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 1,286

صندوق سرمایه‌گذاری تدبیرگران آینده

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/01/14

مدیر صندوق:

شركت كارگزاري آثل

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

ضامن نقد شوندگی:

سرمايه گذاري تدبيرگران فارس و خوزستان

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

مسعود فاضلي نيا

حسابرس:

موسسه حسابرسي فاطر

نمودار‌ها